Hajrá Kőrösi KDSE!

Társasági adó sporttámogatási rendszere

Alábbiakban a Kőrösi Kölyök DSE, mint kézilabda utánpótlásnevelő club, látványcsapat-sport támogatásában rejlő adómegtakarítási lehetőségeket mutatjuk be. A látvány-csapatsportok támogatása (közismertebb nevén sporttámogatás, vagy még inkább TAO támogatás) 2011. július 1-jétől már nem csupán a piaci szereplők társadalmi felelősségvállalásának egyik eleme, hanem egy olyan társaságiadó-kedvezmény, melynek tudatos tervezésével megtakarítások érhetők el.

Kik támogathatnak?

Mindenki támogató lehet, akinek társasági adó fizetési kötelezettsége van/lesz. További pozitívum, hogy a TAO támogatás már a fizetendő társasági adóelőleg terhére is nyújtható.

Összefoglaló a TAO támogatás előnyeiről

  1. A támogató a megfizetett adójáról rendelkezik, amely így nem lesz eredményt rontó ráfordítás, hiszen a TAO támogatás nem csökkenti az adózás előtti eredményt („adófelajánlás”),
  2. Lehetőség van támogatást nyújtani adóelőlegből is (az adóelőleg 50 százalékáig),
  3. Lehetőség van adóból (bevalláskor), illetve feltöltésből is támogatni, ekkor az adó 80 százalékáról rendelkezhet a támogató,
  4. Fontos, hogy az adott támogatás 12,5%-a automatikusan kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül,
  5. A támogató adó jóváírásra jogosult, amely a TAO támogatás (teljes támogatás csökkentve a kiegészítő támogatás összegével)
  • 7,5%-a, amennyiben az adózó az előlegről, vagy a feltöltéskor befizetett adóról rendelkezik.
  • 2,5%-a, amennyiben az adózó a tényleges társasági adóbevallásban (nem eltérő üzleti évű adózók esetében: következő év május 30.) rendelkezik az adóról Az adóelőleg terhére az előző hónap utolsó napjáig van mód rendelkezni, feltöltés és bevallás esetén az adóhatóság részére való (adóbevallás) benyújtással egyidejűleg.

A fenti lehetőségektől függetlenül az úgynevezett régi TAO támogatási rendszer is hatályban van, de fontos tudnivaló, hogy az adott üzleti évben a két támogatási forma közül kizárólag az egyik változat választható az adózó (támogató) által. Összességében a korábbi rendszer előnytelenebb mindkét félnek, de természetesen Tisztelt Támogatónkat illeti a döntés, így mindkét támogatási rendszerről ide kattintva talál részletes információkat.

A NAV által kiadott TAO rendszert érintő törvényi hivatkozással és számolási példákkal ellátott részletes tájékoztató ide kattintva érhető el.

FONTOS! Kiegészítő sportfejlesztési támogatás terhére szponzorációs megállapodás is köthető, amely alapján korlátozott mértékben megjelenést is tudunk biztosítani.

Kérjük, a TAO-támogatás részletes tájékoztatójának átolvasása után lehetőségeihez mérten támogassa Egyesületünket, hogy kézilabdázóinknak a megfelelő körülményeket tudjuk biztosítani a sikeres sportolóvá válás útján.

A Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület lelkes testnevelő tanárok és szülők összefogásával 2014-ben alakult, azzal az ambiciózus céllal, hogy az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában összefogja a fiú és leány kézilabda utánpótlást és egy országosan is elismert és eredményes diáksport klubbá váljon. Az elmúlt évek kiemelkedő szakmai munkájának eredményeként mára a város és Pest megye egyik meghatározó kézilabda utánpótlás központjaként jegyeznek bennünket. Kézilabda utánpótlás csapataink az elmúlt években a Kézilabda Gyermekbajnokságban, a Suli Kézilabda Utánpótlás Programban és a Diákolimpia versenyeiben szerepeltek.

A Kőrösi Kölyök DSE további célja a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, sport, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet támogatni. A Kőrösi KDSE céljai között szerepel az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a diákok, tanulók rendszeres testgyakorlásának tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni, és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását.

Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21.

telefon: +36 20 3305763

e-mail üzenet: info@erdikkdse.hu

adószám: 18628883-1-13

bankszámlaszám: 11742355-20004312-00000000

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Twitter
YouTube
Instagram